ครูแคท...ยินดีต้อนรับ...ทุกท่าน สู่ katty2129.blogspot.com..ติดต่อสอบถาม kattyna2128@hotmail.com

แนะนำ

บล๊อกนี้เป็นบล๊อกมือใหม่ ซึ่งนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชิพครู เป็นรุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ได้ศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน นั่นก็คือ ท่านอาจารย์วิวรรธ์ จันทร์เทพ ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต..ทางผู้จัดทำก็ขอยินดีต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียน...ค่ะ

รูปเพื่อนๆ และครูแคท

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

ความหมายของครู

.........พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้รับพระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติมีข้อความที่เกี่ยวกับลักษณะของครูที่ดีไว้ตอนหนึ่งว่า
"ครูที่แท้นั้น ต้องเป็นผู้กระทำแต่ความดี คือ
.....ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร
.....ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
.....ต้องหนักแน่น อดกลั้นและอดทน
.....ต้องรักษาวินัย สำรวมระวังความประพฤติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนอันดีงาม
.....ต้องปลีกตัวปลีกใจออกจากความสบาย และความสนุกรื่นเริงที่ไม่ควรแก่เกียรติ
.....ต้องตั้งใจให้มั่นคงและแน่วแน่
.....ต้องซื่อสัตย์รักษาความจริงใจ
.....ต้องเมตตาหวังดี ต้องเมตตาหวังดี
.....ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจคติ
.....ต้องอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้านวิทยาการและความรู้ในเหตุผล

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรื่อง ''ทำงาน''

เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง

คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ

ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น

ปายอินเลิฟ

ปายอินเลิฟ

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการประเมินสมรรถนะครู


ติดต่อผู้จัดทำ

ติดต่อผู้จัดทำ
kattyna2128@hotmail.com/ Tel.085-8902229